Tekstil & Denim & Deri

Silikon Emülsiyonları

Emülsiyonlar, birbiri içinde dağılırken termodinamik olarak kararlı kalamayan polar ve apolar malzemelerin çeşitli yüzey aktif maddeler kullanılarak stabilize edildiği heterojen sistemlerdir. Bu yüzey aktif cisimleri seçilirken HLB değerleri dikkate alınır ve emülsiyonlar HLB değerlerine göre çeşitlendirilir. HLB değeri 7'den küçük ise W/O emülsiyon tipleri, 10'dan büyük ise O/W emülsiyon tipleri oluşur. Aynı zamanda emülsiyon türleri partiküllerin boyutlarına göre sınıflandırılır. Bu emülsiyonlar tekstil endüstrisinde kumaşa kayganlık, yumuşaklık, hidrofiliklik ve su iticilik gibi özellikler kazandırmak için elde edilir. Latro, silikon/silikon emülsiyon teknolojisi ve uygulama bilgisini birleştirerek ürünlerinize değer katmanızı sağlayan yeni teknolojik silikon emülsiyonları sunar.

Types of Silicon Emulsions

Mikro Silikon Emülsiyonları

40 nm'den küçük partikül boyutuna sahip mikro silikon emülsiyonları, kullanılan silikon yağının kimyasal yapısına ve özelliklerine bağlı olarak kumaşlara yumuşaklık, kayganlık ve pürüzsüzlük kazandırır. Mikro silikon emülsiyonlarından başlayarak, kullandığımız son teknoloji mekanik sistemler ile büyük partikül boyutlarının kumaşa kazandırdığı özellikleri daha küçük partikül boyutlarına indirerek elde etmek mümkündür. Emülsiyonu stabil tutmak için en uygun yüzey aktif maddeleri belirledikten sonra önemli olanın doğru dengeyi oluşturmak olduğunun farkındayız. Kumaşta istenilen etkiyi elde etmek için çalışmalarımızı bu bilgiler doğrultusunda yürütmekteyiz.

Mikro Silikon Emülsiyonları

Makro Silikon Emülsiyonları

120 nm ve üzeri partikül boyutlarına sahip makro silikon emülsiyonlar kumaşa kayganlık, ipeksi tuşe ve yumuşaklık kazandırır. Yenilikçi çözümlerimiz ile makro emülsiyonların kumaş yüzeyinde oluşturduğu sararma ve emülsiyonlarda stabilite gibi sorunları önlüyoruz.

Makro Silikon Emülsiyonları

Emülsiyon Polimerizasyonları

Emülsiyon elde edilmek istenen ortamda monomerlerin polimerizasyonu ile oluşan bir emülsiyon çeşididir. Bu emülsiyonların geniş kullanım alanları vardır; boyalar, yapıştırıcılar, kağıt ve tekstil kaplamaları. Kaplama uygulamalarında polimerizasyon, uçucu olmayan bir organik bileşik üzerinde gerçekleştirilir. Polimerizasyon gerçekleşirken reaksiyon hızının yüksek tutulması moleküler ağırlığı yüksek polimerlerin elde edilmesini sağlar. Elde edilen emülsiyonlar doğrudan veya karıştırıldıktan sonra kullanıma hazırdır. Poliüretan ve doğal deriye yumuşak bir dokunuş sağlayan çözümlerimizle yeni olanaklar yaratmaya odaklandık; ipliklere kayganlık; pamuklu örme kumaşlara merserize etkisi; tüm kumaş türleri için yumuşaklık ve pürüzsüzlük.

Emülsiyon Polimerizasyonları

birlikte yaratabileceğimiz yeni olasılıkları keşfetmek için bize ulaşın