Tarım

Adjuvanlar

Tarımsal adjuvanlar, tarlada bitki koruma ve bitki besleme ürünlerinin performansını artırarak verimliliği artırır. Ürün formülasyonlarında tank ve ürün içerisinde kullanılabilirler. Adjuvanların kullanımı, su ve kaynak tüketimini azaltmaya yardımcı olduğundan dolayı daha sürdürülebilir tarım imkanı sunar.

 


Surfeco® adjuvanların kazandırdıkları şunlardır:

 

 • Yüksek performansı sayesinde verimi artırır.
 • Yüzey gerilimini düşürdüğü için püskürtme alanını büyütür.
 • Düşük maliyetlidir.
 • Hedeflenen gübre veya pestisit etkinliğini arttırır.

Surfeco Silikon Adjuvanlar

broşürü incele

Latro Kimya olarak silikon kimyasındaki gelişmiş bilgi birikimimiz sayesinde tarım sektöründe silikon bazlı çözümler geliştiriyoruz. Tarıma yönelik, modifiye trisiloksan dahil olmak üzere kapsamlı bir adjuvan yelpazesi sunuyoruz. Geliştirdiğimiz silikon yüzey aktif maddelerimiz, suyun yüzey gerilimini etkin bir şekilde düşürdüğü için daha iyi kaplama, üstün yayılma ve yapışma yoluyla saha verimliliğini artırmayı sağlar.

 

 

 • Surfeco® pH stabil trisiloksanlar, yüksek pH direnci ile geniş bir pH aralığında stabil kalarak yüzey gerilimini azaltmaya yardımcı olur.
 • Toz silikon adjuvanlar, süper yayılma ve nüfuz etme kuvvetine sahip, modifiye edilmiş katılaşmış polimerik trisiloksandır. Düşük kullanımla yüzey gerilimini düşürürler.
 • Süper yayıcı modifiye trisiloksanlar, yüzey gerilimini azaltır ve püskürtülerek uygulanan kimyasalları daha geniş bir alana yayar. Yüzey aktif maddeler, oval damlalarda su damlacıklarının yaprak yüzeyinden kaymasını engelleyerek ince bir film tabakası oluşturur. Bu sayede püskürtülen kimyasallar yaprağa tutunarak yüzeyin kaplanmasına yardımcı olur. Püskürtülen damlacıkların yaprak yüzeyine tutunmasını sağlayarak akmasını engeller.
Surfeco Silikon Adjuvanlar

Karışım Ajanları

Çiftçiler sulama tanklarında birden fazla gübre veya pestisit karıştırmayı ve bunları tarlada birlikte uygulamaya çalıştıklarında, hammaddelerin birbirleriyle reaksiyona girmesinden dolayı çökme sorunu ile karşı karşıya kalırlar. Latro olarak bu soruna Blendchef® MA ile bir çözüm sunuyoruz.

 


Blendchef® MA, pH'ı düşüren ve farklı türde gübre veya pestisitlerin karıştırılmasını sağlayan bir karıştırma maddesidir.

 


Blendchef® MA, aşağıdaki temel özelliklere ve faydalara sahiptir:

 • Bir tank karışımında birlikte kullanıldığında çökelebilecek gübre ve pestisit karışımının formüle edilmesini sağlar.
 • Gübre veya zirai ilaçların çökelmesinden kaynaklanan bulanık suyu temizler.
 • Bor suyunun neden olduğu çökelmeyi önler.
 • PH düzenleyici olarak çalışır.
 • Su sertliğini ayarlar.
K

Diğer Adjuvan Çözümleri

Latro ayrıca uygun maliyetli anyonik / noniyonik yüzey aktif maddeler veya yağ bazlı adjuvanlar sunar.
Özel adjuvanlar geliştiriyor ve bu adjuvanları etkinliklerine göre farklı gübre ve pestisit grupları ile eşleştiriyoruz.

D

birlikte yaratabileceğimiz yeni olasılıkları keşfetmek için bize ulaşın