KULLANIM KOŞULLARI

İşbu kullanım koşulları (“Kullanım Koşulları”) Latro Kimya Dış Ticaret A.Ş.’den (“Latro” veya “Şirket”) tarafından işletilen www.latro.com.tr internet sitesinin (“Site”) kullanımına ilişkin hüküm ve şartları belirlemek üzere hazırlanmıştır. Site’ye erişim sağlamakla, tüm ziyaretçiler (“Kullanıcı”) üye olup olmadığına bakılmaksızın işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmiş sayılmaktadır.

Lütfen bu Sitede gezinmeye ve Site, hizmet ve sunulan diğer özellikleri kullanmaya başlamadan önce bu Şartları dikkatlice okuyunuz. Bu Sitede gezinerek ve Site, hizmet ve sunulan diğer özellikleri kullanarak, işbu Şartların bağlayıcılığını kabul etmiş olmaktasınız. Bu Şartların bağlayıcılığını kabul etmiyorsanız, işbu Site ve hizmetleri veya sunulan diğer özellikleri kullanmayınız.

BU ŞARTLARLA İLGİLİ SORULARINIZ İÇİN LÜTFEN [email protected] adresinden bize e-posta gönderin.

Sitenin Kullanımı: Latro ve Latro'ya hak veren üçüncü şahıslara ait olan telif hakkına tabi eser niteliği taşıyan bu Sitede bulunan sayfa ve ekranlar ile bu Sitede mevcut, bu Site üzerinden erişim sağlanan veya bu Sitede referans verilen tüm ürün, hizmet, içerik, materyal, bilgi, veri, komut dizisi, yazılım, kod, mobil cihaz uygulamaları ve çeşitli diğer özellik ve uygulamalara (topluca, "Hizmetler") ilişkin tüm hak, tasarruf hakkı ve diğer haklar Latro’ya ve söz konusu üçüncü şahıslara aittir. Kullanıcı olarak Site’ye vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, yanıltıcı olmadığını, bunların yanlış, eksik veya yanıltıcı olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunuzu, Latro’yu bu yönde uğrayabileceği doğrudan, dolaylı ve her türlü zararı nakden ve derhal tazmin edeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Kullanıcı olarak, Site üzerinden çevrimiçi ödeme yöntemleri ve kredi kartı veya banka kartı kullanımı gerektiren işlemlerde kredi kartı veya banka kartı malikinin rızası ile işlem yapacağını; aksi halde ödeme iadesi veya benzeri sebeplerden kaynaklanabilecek her türlü masraflardan ve zarardan avukatlık masrafları da dâhil olmak üzere münhasıran sorumlu olacağını ve Latro’yu bunlardan kaynaklanabilecek her türlü talepten âri tutacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Kullanıcı olarak, spam, virüs, truva atı ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri diğer kötü niyetli yazılımlar ile Site’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici iş, işlem veya eylemlerde bulunmayacağını veya bu yönde iş, işlem veya eylemlerde bulunan üçüncü kişilerle herhangi bir ilişki içerisinde olmayacağını kabul etmektesiniz.

Kullanıcılar, Site’nin diğer kullanıcılarına Site üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Site dışında herhangi bir yolla ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle teklifsiz e-posta göndermek, elektronik veya başka yollarla kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini toplamak da dâhil olmak üzere fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere Site’yi hiçbir şekilde hukuka aykırı şekilde, Site’nin amaçlarından başka amaçlar için veya yetkisiz olarak kullanamaz.

Yaş Sınırlaması: Kayıtlı Kullanıcı olabilmek için en az 18 yaşında olmalısınız. Bu Sitede bir hesap oluşturarak, en az 18 yaşında olduğunuzu ve bu Şartları okuyup kabul ettiğinizi ve bu Şartların bağlayıcılığını kabul ettiğinizi beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Yanlış bilgi verilmesi sebebiyle Latro’nun hiçbir yükümlülük, mesuliyet ve sorumluluğu bulunmadığını kabul etmektesiniz.

Hesap Bilgileri: Bu Sitede bir hesap oluşturduğunuzda bize bazı bilgileri vermeniz gerekir. Bu bilgiler, sizin Latro hesabı bilgilerinizin ("Hesap Bilgileriniz") parçası olur. Hesap Bilgileriniz, sizin verdiğiniz veya bu Sitede sunduğunuz e-posta adresiniz, kullanıcı adı, şifre gibi bilgileri içerir. Hesap Bilgileriniz şifre koruması altındadır. Hesap Bilgileri doğru olmalıdır. Bu Sitede bir hesap oluşturmak suretiyle, kayıt süresince vermiş olduğunuz bilgilerin doğru, gerçek ve eksiksiz olduğunu tarafımıza beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Ayrıca, bu Siteye giriş yaparak ve bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde Hesap Bilgilerinizi derhal güncelleyerek bilgilerinizin doğru, gerçek ve eksiksizliğini muhafaza etmeyi kabul etmektesiniz. Hesap bilgilerinin doğru olmaması durumunda, Latro’nun bu sebeple uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğinizi ve Latro’yu avukatlık ve diğer hukuki harcamalar da dahil olmak üzere her türlü zarardan beri kılacağınızı kabul etmektesiniz. Ancak, Latro herhangi bir tazminat, idari ceza, ve benzeri bir tutarı ödemekle sorumlu tutulduğu takdirde, Latro söz konusu tazminatlar, idari cezalar ve diğer yaptırımların ödenmesi hususunda size rücu etme hakkını saklı tutar.

Hizmetleri kullanmak için kullanıcı adı ve şifrenizi kullanarak oturum açmanız gerekecektir. İşbu Site ve Hizmetlere erişim sağlamak için başka birinin kullanıcı adı ve şifresini kullanamazsınız. Şifrenizin gizliliğini korumanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve Latro’nun hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ederek başka birinin işbu Site ve Hizmetlere erişim sağlamak için bu şifreyi kullanmasına izin veremezsiniz. Yapılan işlemlere gerçekte sizin tarafınızdan izin verilmemiş olsa dahi, tarafınıza tahsis edilen şifreyi kullanarak işbu Site ve Hizmetlere erişim sağlayan şahısların işlemleri tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı adı ve şifrenizin izinsiz kullanımlarını derhal Latro’ya bildirmelisiniz. Ayrıca, şifrenizin çalındığını düşünüyor veya şüpheleniyorsanız bu Site'de temin edilen özelliği kullanarak şifrenizi derhal değiştirmelisiniz. Şifrenizi değiştirmek için yardıma ihtiyacınız olduğu takdirde [email protected] üzerinden bizimle irtibata geçin.

Kayıt İptali: Latro, kaydınızı tamamen bizim takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle ve dilediği zaman iptal etme ve Hesap Bilgilerinizi ve Gönderilerinizi silme hakkına sahiptir. Bunu yaptığımız takdirde bu Sitenin şifre korumalı alanları ve özelliklerine artık erişim sağlayamazsınız.

Fikri Mülkiyet Hakları, İzin Verilen Kullanım ve Genel Kullanım Kısıtlamaları

Latro ve Latro'ya hak veren üçüncü şahıslara ait olan telif hakkına tabi eser niteliği taşıyan bu Sitede bulunan sayfa ve ekranlar ile bu Sitede mevcut, bu Site üzerinden erişim sağlanan veya bu Sitede referans verilen tüm Hizmetlere ilişkin tüm tasarruf hakkı ve diğer haklar Latro’ya ve söz konusu üçüncü şahıslara aittir. Latro, bu Hizmetleri yalnızca bu Hizmetlerin kullanım amacına uygun ve işbu Şartlara tabi olarak kullanmanız ve görüntülemeniz için size sınırlı, şahsi, geri alınabilir, münhasır olmayan, devir-temlik ve alt lisans verilmesi mümkün olmayan bir izin vermektedir. Hizmetlerin parçası olarak burada yer alan bazı bilgiler, Latro tarafından tescilli, gizli, hassas nitelikte ve/veya Latro’nun ticari sırları olarak kabul edilmektedir. Buna göre, bu Site ve Hizmetleri kullanımınız esnasında elde ettiğiniz bilgileri gizli tutmanız ve üçüncü şahıs ve kurumlara ifşa etmemeniz gerekmektedir. Burada belirtilenler haricinde ve geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, Hizmetleri herhangi bir şekilde kopyalama, indirme, görüntüleme, rekabete yönelik karşılaştırma veya izin verilmeyen başka amaçlarla kullanma, icra etme, çoğaltma, dağıtma, değiştirme, düzeltme, tadil etme, tercüme etme, kullanma ve genişletme ya da bu Hizmetlerden türev eserler oluşturma, Hizmetleri oluşturan kod, komut dizini ve yazılımları tersine çevirme ve kaynak koda dönüştürme hakkına sahip değilsiniz. Bu sınırlı lisans, işbu Şartlardan herhangi birini ihlal ettiğiniz takdirde tarafınıza bildirimde bulunulmaksızın otomatik olarak feshedilir. Fesih halinde indirdiğiniz tüm uygulama, içerik ve basılı materyalleri hemen silmeli ve imha etmelisiniz.

Site’de Latro’ya ve/veya üçüncü kişilere (“Hak Sahipleri”) ait ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, telif hakları veya yasal korumaya tabi sair materyaller (birlikte “Materyaller”) yer almaktadır. Kullanıcı, Materyallerin mülkiyet haklarının ilgili Hak Sahipleri’ne ait olduğunu ve işbu Site’nin kullanımının Kullanıcılara hiçbir şekilde Materyallere ilişkin hak tanımadığını kabul eder. Kullanıcı, Materyalleri değiştiremez, modifiye edemez ve/veya kendi çıkarları için kullanamaz yahut bunlara sebebiyet verecek eylemlerde bulunamaz. Materyallerin tüm hakları saklıdır ve Hak Sahipleri’nin açık yazılı izni olmadıkça kullanılmaları yasaktır.

Site’yi oluşturan tüm yazılımlara ilişkin kaynak kodu, veri kodu, yazılım ve sistem içerisindeki veri tabanı ve bunların geliştirilmiş versiyonları ve Site’de yer alan tüm ürünlerin üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21. maddesinde “İşleme”, 22. maddesinde “Çoğaltma”, 23. Maddesinde “Yayma”, 24. maddesinde “Temsil” ve 25. maddesinde “İşaret Ses ve/veya Görüntü Nakline Yarayan Araçlarla Umuma İletim” hakları adı altında düzenlenen mali hakların tamamı üzerinde ve aynı kanunun 14. maddesinde “Umuma Arz Salahiyeti”, 15. maddesinde “Adın Belirtilmesi Salahiyeti” ve 16. maddesinde “Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme” adı altında düzenlenen manevi hakları kullanma yetkisi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı ve sair hak) yer, süre, içerik, mecra ve sayı sınırı olmaksızın, münhasıran Latro’ya aittir ve Latro’nun yazılı açık onayı olmadan kopyalanamaz, tamamı ya da bir kısmı üzerinde işleme veya tersine mühendislik yapılamaz; asıl ve/veya işlenecek halinin/ tamamını veya bir kısmını doğrudan veya dolaylı olarak çoğaltılamaz; herhangi bir şekil veya yöntemle yayılamaz; doğrudan doğruya veya işaret, ses veya resim nakline yarayan araçlarla umumî mahallerde temsil suretiyle faydalanılamaz; dijital ortamlarda ve/ veya mobil araçlarla kullanılamaz, umuma iletilemez ve üçüncü kişilerin erişimine sunulamaz; veri taşımaya yarayan araçlara kaydedilemez; her türlü görsel-işitsel eser içerisinde kullanılamaz ve işaret-ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla veya yeniden yayınlanmak suretiyle umuma iletilemez, sergilenemez, değiştirilemez, uyarlanamaz ya da tercüme edilemez.

Kullanıcı’nın işbu düzenlemelere aykırı davrandığının tespit edilmesi hâlinde, Latro Kullanıcı’nın Siteye erişimini derhal engelleyebilir. Latro’nun fikri haklar bakımından her türlü maddi ve manevi zararların tüm faiz ve fer’ilerin tahsili de dâhil olmak üzere her türlü hukuki ve cezai yola müracaat etme hakkı saklıdır.

Ücret: Ödenecek ücretler, Latro tarafından Kullanıcılara sağlanan tüm hizmetler için satın alma sırasında Site’de belirtilen ücretlerdir.

 

Site Erişimi ve Değişiklikler: Kullanıcı, Site’ye erişim engellenmesine ilişkin mahkeme kararları ve Latro’nun kontrolünde olmayan teknik aksaklıklar dahil olmak üzere mücbir sebepler durumunda veya benzer sebeplerle herhangi bir zamanda Latro’nun takdirinde olmak üzere, Latro’nun tüm Kullanıcılar için zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Site’ye erişimi kısıtlayabilecektir. Latro, herhangi bir özelliğin veya içeriğin kullanılamaması, değiştirilmesi, askıya alınması veya geri alınamsı dolayısıyla Kullanıcılara ve/veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumluluk kabul etmez. Latro, Site’de yer alan her türlü içerikte önceden bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Site’de yayınlandıkları andan itibaren geçerlilik kazanır.

Ürün Bilgileri, Yanlışlık ve Hataları: Bu Sitede gösterilen tüm ürün, program ve hizmetler, bu ürün, program ve hizmetler için geçerli şart, koşul, lisans ve kısıtlamalara tabidir. Bu Sitede gösterilen ürün, program ve hizmet açıklamaları, resim ve diğer tasvirlerinde yanlışlık ve hatalar bulunabilir. Latro, bu bilgilerin doğruluk ve eksiksizliğine ilişkin hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Bu Sitede gösterilen ürün, program ve hizmetlerin fiyat, açıklama, özellik ve kullanılabilirliği, yalnızca Latro’nun takdirine bağlı olarak dilediği zaman ve size haber verilmeksizin değiştirilebilir. Latro, bu Sitede gösterilen ürün ve hizmet siparişlerini ve programlara katılımı ret ve iptal etme hakkına sahiptir.

Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik: Kullanıcılara ait verilerin toplanması, kullanılması ve saklanmasına ilişkin uygulamalarımız ve politikalarımız için lütfen İnternet Sitesi Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) okuyunuz. Aydınlatma Metni, işbu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçasını teşkil etmektedir. 

Sorumluluk: Latro, tüm zımni garantileri, koşullar veya diğer şartlar ari kalmak kaydıyla Kullanıcının ve/veya herhangi bir üçüncü kişinin Site’yi kullanması veya işlevselliğine veya içeriğine güvenmesi sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar için sorumluluk kabul etmez. GEÇERLİ YASALAR KAPSAMINDA İZİN VERİLEN MAKSİMUM ÖLÇÜDE, LATRO, KALİTE, TİCARİ ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARININ İHLAL EDİLMEDİĞİNE İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİ VE ŞARTLAR İLE SÖZLEŞME AŞAMASI VE TİCARİ ADET VE GELENEKLERDEN DOĞAN GARANTİ VE ŞARTLAR DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ÖRTÜLÜ HİÇBİR BEYAN, TAAHHÜT VE TEMİNATTA BULUNMAMAKTADIR. LATRO, ÖZELLİKLE, BU SİTE, HİZMETLER, DEPOLANAN VERİ VE DİĞER BİLGİLER, İŞLEV, UYGULAMA VE SAĞLANAN DİĞER ÖZELLİKLERİN KULLANILABİLİRLİĞİ, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ, YASALARA UYGUNLUĞU VE İŞLERLİĞİNE İLİŞKİN HİÇBİR BEYAN, TAAHHÜT VE TEMİNATTA BULUNMAZ.

Feragat Etmeme: Latro’nun Kullanım Koşulları’nda yer alan haklarının bir kısmını veya tamamını icra etmemesi, bunlardan feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

Ayrılabilirlik: Kullanıcı Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz olması, diğer hükümlerin geçerliliğini ve icra edilebilirliğini etkilemez. 

Yerel Yasalar, İhracat Denetimi: Bu Sitenin kontrol ve işletimi Latro’ya ait olup Latro bu Hizmetleri Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunan merkezinden sağlamakta ve materyallerin uygunluğu ve diğer yerlerde kullanılabilirliğine ilişkin hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Sitede bulunan tüm pazarlama ve promosyon materyalleri, sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yerleşik birey, şirket ve diğer kuruluşlara yöneliktir. Bu Siteyi Türkiye Cumhuriyeti dışından kullanmaktaysanız, ihracat ve ithalat düzenlemeleri dahil olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti ve geçerli yerel yasalara uygunluk tamamen sizin sorumluluğunuzdadır.

Yetkili Mahkeme: İşbu Kullanım Koşulları Türk hukukuna tabidir. Kullanım Koşulları’ndan kaynaklanabilecek her türlü ihtilafta İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

birlikte yaratabileceğimiz yeni olasılıkları keşfetmek için bize ulaşın