Köpüklere Hoşçakal | Latro
geri dön

okuma süresi

5 dk

yayınlanma tarihi

08.03.2019

Köpüklere Hoşçakal

Latro Kimya’nın müşterilerine ürün tedarik ederken birincil hedefi doğru zamanda, doğru ürünü, en iyi kalite standartlarında sizlere ulaştırmaktır. Latro Kimya olarak tekstil, deri, deterjan, boya, kaplama, non-woven, plastik, kağıt ve tarım gibi farklı sektörlere kimyasal ürün tedarik etmekte olan bir firmayız. Hizmet vermekte olduğumuz firmalara hayata geçirilebilecek çözümler sunmayı amaçlayan vizyonumuz doğrultusunda, uluslararası sahada bilinen en büyük üreticilerle iş birliği içerisindeyiz.
Köpüklere Hoşçakal

Artık bu durumla yüzleşelim, köpük kötüdür! Sisteminiz tıkanmasına, daha düşük verimde çalışarak bakım maliyetlerinizi yükseltmenize sebep olur. Üretim kapasitenizde meydana gelecek düşüşe ek olarak, köpük probleminizi çözebilmek adına daha yüksek maliyette ekipmanlara da ihtiyaç duyabilirsiniz. Köpük kesici ajanları, sistemde bulunan köpüğün formülasyonunu kırarak yok etmeyi hedeflerken, köpük kontrol ajanları ise mevcut köpük oluşumunu kontrol ederek kırmayı hedefler. Milyonlarca farklı tipte köpük kesiciye rastlamak mümkündür. Kullanılan köpük kesicinin verimliliği, solüsyonun kimyasal yapısına, işletme koşullarına ve köpüğü oluşturan yüzey aktif ajanına bağlıdır.

 

Geleneksel olarak en verimli köpük kesiciler, hidrofobik sıvı ve katı partiküllerin karışımı olan yapılardır. Bu konuda bir sınıflandırma yapmamız gerekirse; “non- polar yağlar” örn. mineraller, silikonlar; “polar yağlar” örn. yağ alkolleri, yağ asitleri, alkil aminler; “hidrofobik katılar” örn. silika, alüminyum oksit, polipropilen. Bu bileşenler hemen hemen her zaman, nihai ürüne ıslatıcı etkisi, emülsifiye edilebilme, partikül dağılımı ve temizleme efektinin sağlanması için geleneksel yüzey aktifler içerirler. Yüzey aktif kullanımının zihinleri karıştıran tarafı ise; bir sistemde köpük kırıcı olarak kullanılan bir materyalin, diğer sistemde köpük oluşturma amaçlı kullanılmasıdır.

 

Birçok yönden köpüğün kırılması veya kontrol edilmesi işlemi oldukça karmaşıktır. Günümüzde de yoğun çalışmaların yapıldığı bir alandır. Herhangi bir aplikasyon alanında uygulanacak köpük kesici mekanizmasını kesin ve hızlı koşullarda belirleyen bir kurallar zinciri yoktur. Çoğunlukla her uygulama kendi içerisinde ayrı deneysel veriler ve deneyimler sonucu karara bağlanır. Fakat buna rağmen farklı uygulama şartlarında yapılan gözlemler sonucu köpük kesicilerin efektlerini etkileyen fiziksel ve kimyasal bazı özellikler saptanmıştır. Bir köpük kesici mekanizmasını etkileyen faktörler:


1. Çözünürlük: Birçok köpük kesici sulu sistemlerde düşük çözünürlüğe sahiptir.


2. Damlacık Partikül Boyutu: Baloncuk duvarından köpük kesici damlasının geçmesini sağlayan kuvvet, köpük kesici partikül boyutu küçüldükçe artar.


3. Hidrofobik Katıların Bulunması: Sıvı/ Katı karışımlar genellikle tek başına kullanılan yapılardan daha etkin sonuçlar göstermektedir.


4. Kesme Mukavemeti: Bu özellik prensip olarak katı/sıvı partiküllerinin ayrışmasına ve köpük kesici partikül boyutuna bağlıdır.


5. Tekrarlayan Köpük Etkisi: Genellikle tekrarlayan köpük etkisi sürekli proseslerde gözlemlenmektedir. Hidrofobik partikül boyutunun sabitlenmesi ile köpük kesme efektinin sürekliliği sağlanabilmektedir. Birden fazla çalkalama metodu ile bu köpük kesme efektinin sürekliliği ölçülebilir.


6. Yüzey Aktif Konsantrasyonu: Bir köpük kesici sisteminin, yüksek miktarda yüzey aktif konsantrasyonuna sahip olması köpük kesme efektini zayıflatarak, ara yüzey oluşumunu sağlayarak köpüklenme etkisi oluşturabilir.

 

7. Çözünmüş Tuz Partikülleri: Ortamda yüksek miktarda metal iyonunun bulunması, köpük kesicinin verimliliğini düşüren bir özelliktir. Zıt iyonlar, yüzey aktif molekülündeki polar uçları çevreleyerek yüzey aktif moleküllerin elektrostatik etkileşimini zayıflatır.

Köpük kesme mekanizmasını daha iyi tanımak için öncelikle köpüğün yapısını basitçe irdelemek gerekli olacaktır. Köpük baloncukları, içerisinde gaz hapseden çok yüzlü sıvı hücreleridir. Lamelllae dediğimiz
yüzey iki hücreyi ayıran kısımdır. Plateau Kıvrımı dediğimiz yüzey ise lamellae yüzeylerini birbirine bağlayan kıvrımlı yapılardır. Son olarak Vertethexes olarak adlandırılan kısım ise dört Plateau Kıvrımının kesişim noktasıdır.

 

Yağ solüsyonu sisteminde çözünmeyen emülsiye edilmiş partiküller, sistem üzerinde yüzey aktif tarafından çevrelenmiş baloncuklardaki film tabakasına nüfuz eder ve Lamellae yüzeyine girer. Film yüzeyine nüfuz etmesini sağlayacak olan direnç giriş bariyer direncidir. Ar-Ge çalışmalarımız göstermektedir ki köpük kesicinin içerdiği hidrofobik katı parçacıklar verimliliği arttırarak bu direnci rahatlıkla kırabilmektedir. Lamellae tabakasına girilmesi sonrası incelen yüzey köpüğün yapısını parçalamaktadır. Birleşik haldeki köpük yüzeyi bir köprü gibi birbirinden ayrılır. Damlacık bu iki yüzeyi birbirinden ayırarak köpük baloncuğunun patlamasına ve kırılmasına sebep olur. Bu süreç birkaç saniye içerisinde gerçekleşerek, ürün grubumuzda da yer alan hızlı köpük kesme etkisine sahip köpük kesici ajanların karakteristiğidir.

 

Hepimizin çok iyi bildiği gibi, en iyi çözümleri üretebilmenin başlangıç aşaması, en iyi teknik veriye sahip olmaktan geçer. Endüstriyel köpük kesici, köpük giderme ajanları, köpük kontrol ajanları, bileşen ve emülsiyon sistemlerini içeren köpük kesici ürün grubumuz, boya, kağıt sanayii, endüstriyel temizleme, gıda prosesleri, atık su arıtma, zirai kimyasallar, mürekkep, tekstil ve benzeri birçok farklı sektöre hitap etmektedir.

 

MAXANT Köpük Kesici Grubumuz, emülsiyon stabilitesinin gelişmiş olması, hızlı ve etkin köpük kesme performansına sahip olması ile tercih edilmektedir. Pazar koşullarını her zaman göz önünde bulundurarak çalışmalar yapan teknik ekibimiz müşteri bizim deyimimizle işbirliği yaptığımız firmalar ile yakın temas halinde olarak işletmede karşılaştığı problemleri sahada, yerinde çözme yoluna gitmektedir. Bunu yaparken kendimize en çok güvendiğimiz nokta işimizi severek yapmamız ve bundan zevk almamızdır. Buna bağlı olarak, lütfen istemediğiniz köpükleri artık bir kenara bırakın ve siz sadece onlardan zevk almaya bakın…

birlikte yaratabileceğimiz yeni olasılıkları keşfetmek için bize ulaşın